Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Roman Mazur

Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach ztrouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek.O stromu zajisté jest naděje, by i podťat byl, že se zase zotaví, a výstřelek jeho nevyhyne, By se pak i sstaral v zemi kořen jeho, a v prachu již jako umřel peň jeho: Avšak jakž počije vláhy, zase se pučí, a zahustí jako keř.(Jb 14,7-9)vEuforie s rozsvícenými svíčkami a cinkajícími klíčky je pryč, téměř zapomenuta. Václav Havel řekl, že společenská scéna má sklon se měnit po dvaceti letech a tato doba právě uplynula. Česko ovládají problémy denního života, sílí vliv bulváru a nekřesťanského pojetí života. V nepřehledné situaci se státní finance nekontrolovatelně přelévají, lidé s nadšením přijímají nabídku žít na dluh. A tak se s příchodem roku 2009 objevuje zapomenutý pojem – hospodářská krize.vJde o jedno z nejtěžších období restrukturalizace nejen ČCE, ale i celé společnosti. Českobratrská církev evangelická je v rámci České republiky zajímavá tím, že je v ní provázaná zbožnost, zkušenosti, víra lidí od Slezska přes Horácko, Prahu až po západní Čechy a společně chce tato různost této společnosti něco přinášet. „Myslím, že nadcházející synod přinese návrhy změn struktury a nejspíš nás čekají změny řádu, abychom byli chráněnější, ale důvěru nevzdávejme“, uvedl synodní senior Joel Ruml v reakci na zpronevěru finančních prostředků ve výši 10 miliónů Kč v Ústřední církevní kanceláři ČCE v únoru 2009. „V rámci presbyterně synodního zřízení chceme některé věci delegovat ke společnému konání, promýšlení a hledání. Věříme, že taková delegace se obrátí ve společné dobro. Toto zřízení je sice nejsložitějším zřízením, co vůbec je, ale zřízením cenným právě pro jednotlivce ve společenství a pro společenství podporující důstojnost jednotlivce.“vV neděli 9. dubna 2006 proběhlo volební shromáždění – staršovstvo navrhlo k volbě faráře Sboru jediného kandidáta, Romana Mazura. Farářem Libeňského sboru se tedy od září 2006 stává br. Mazur, jeho instalace a slavnostní uvedení do funkce se uskutečnily v neděli 24. 9. 2006. Na schůzi staršovstva 13. září 2006 byl pak zvolen jeho předsedou.V říjnu 2006 staršovstvo přijalo rozhodnutí, že každý, kdo chce v ohláškách vystoupit se musí sestře kurátorce či bratru faráři nahlásit před bohoslužbami; příspěvky, dotýkající se petic, musí předem schválit staršovstvo. V listopadu informuje br. farář o schůzkách mládeže a plánovaném rozjezdu dětského klubu pro školní děti. Na dalším staršovstvu jsou dohodnuty podmínky pro zapsání na seznam členů s hlasovacím právem: alespoň jednou se zúčastnili nějaké sborové akce (pokud jim to nebylo objektivními příčinami znemožněno) a zaplatili v uplynulém roce salár. Br. Mazur připravuje letáčky s programem bohoslužeb a sborové shromáždění tuto aktivitu uvítalo.Začátkem roku 2007 se diskutuje o zanedbané sborové zahradě, protože manželé Keřkovští sdělili, že nadále o ni nemohou pečovat. Poté, co o ni přestal pečovat br. Šula je to dlouhodobý problém a je třeba připravit ideový návrh, co se zahradou. Dětské hříště je uzamčené a využívané pouze skupinkou rodičů, kteří o hříště pečují a hradí pravidelný čtvrtletní příspěvek. Probíhá práce na revizi sborového archivu, která navazuje na dvě dřívější etapy (1972, 1991). Bratr farář zorganizoval v květnu minibrigádu na úklid dvora a navrhuje jednou do roka svolat dobrovolné pracovníky, duchovně i fyzicky je občerstvit a povzbudit; obětavé členy pozvat osobně, ostatní v ohláškách; nejen poděkovat, ale směřovat i do budoucna. Schválen nákup motorové kosy na dvorek i hříště. V říjnu se ukazuje, že schůzky třicátníků se budou konat pravidelně 2x do měsíce; do skupiny třicátníků přešli čtyři starší mládežníci, částečně i proto se dočasně mládež nebude scházet. V listopadu 2007 jsme uspořádali Pochod broučků, lampiónový průvod pro rodiny s dětmi. Z Tróje se „letělo“ podél řeky se světýlky až do naší kaple v Libni, cestou broučci plnili různé úkoly a shořel pouze jeden lampión. V prosinci někteří třicátníci vánočně vyzdobili pro sebe i pro Sbor perníčky. Již tradičně děti a mládežníci Sboru společně zahráli vánoční divadlo. V novinách městské části Praha 8 a 9 je naše informace o bohoslužbách v Libni o Vánocích.V lednu 2008 vyrazilo několik rodin změřit své síly na bowlingových drahách. Ustavující třicátnický rekord vytvořila vítězka prvního kola Pája, která nakoulela 119 bodů. V tomto roce se Roman Mazur stal členem celocírkevního odboru mládeže. Ukazuje se, že kapacita klubovny pro posezení po bohoslužbách mnohdy nestačí a je navržen přesun do suterénního sálu. V rámci slavnostních bohoslužeb na velikonoční neděli proběhly i tři křty dvou nových dospělých členek našeho Sboru a maličké dcery jedné z nich. Proběhla i jarní sborová brigáda s úklidem sborového domu a dětského hřiště.Pavel Smetana, bývalý farář našeho Sboru a jeho současný presbyter, v neděli 20. dubna 2008 v rámci rodinné neděle vyprávěl o své turecké cestě ve stopách apoštola Pavla. V dubnu je také řešena otázka jedné sestry, ovlivněné charismatickým hnutím, která si není jista, zda její dětský křest před Pánem Bohem platí. Uvedeny dvě možnosti řešení: obnovou křestní smlouvy, která je velmi podobná křtu, ale místo křtu se uděluje jen požehnání – anebo – je možné podepřít sestru modlitebně a hovořit s ní, přičemž staršovstvo se přiklonilo k druhé možnosti. Br. Mazur navrhuje vrátit se k praxi, kdy účastníci bohoslužeb před jejich začátkem mohli navrhnout na koho by mělo být pamatováno v přímluvných modlitbách v rámci bohoslužeb. Je zakoupeno plátno, projektor a notebook. V prosinci 2008 je uskutečněna návštěva Domažlic u příležitosti slavnostního otevření jejich sborového domu. Při tradiční besídce nedaleké mateřské školy v naší kapli vystoupil s evangelizačním projevem Roman Mazur s Magdalénou Smetanovou. Vánoce jsou tradičně zpestřeny divadelním představením dětí a mládeže. Nájemce Andriantsarazo dal výpověď z pronajímané kanceláře, a proto je dán návrh nepronajímat ji znovu, ale použít ji jako klubovnu předškolních dětí. Opět se konají vycházky do Prahy i okolí pod vedením Zd. Lauschmanna.Na začátku jubilejního roku 2009, kdy si připomínáme 80. výročí vzniku samostatného Sboru, zazněla při hodnocení stavu Sboru slova chvály i doporučení do budoucna. Je rozhodnuto vyměnit vodovodní a kanalizační stoupačky ve sborovém domě. Staršovstvo proto schválilo schodkový rozpočet na příští rok s tím, že schodek bude kryt z nashromážděných prostředků, případně půjček. Ve Sboru se hovořilo i o „události roku“, zpronevěře 10 miliónů v ústředí ČCE, ale staršovstvo k tomu nepřijalo žádné usnesení. Úspěšně proběhla jarní brigáda na sborovém dvorku a hříšti. Ohledně prostoru v minulosti pronajímané kanceláře staršovstvo rozhodlo ho využívat příští školní rok jako klubovnu pro děti a o prázdninách jako pokoj pro hosty; po uplynutí této doby projedná další využívání. Br. farář podnikl s děti ještě před prázdninami víkendový výlet a znovu se o prázdninách s nimi vypravil na týden do Bělče n. O. V červenci se zloději vloupali do farní kanceláře po vylomení zámků a odcizili sborové peníze.Oslavy 80. výročí založení Sboru byly naplánovány na víkend 14. – 15. listopadu 2009. V sobotu odpoledne je připraven program pro přespolní účastníky oslav, navečer proběhne koncert souboru GESHEM (spirituály a gospely). Hlavním bodem oslav pak jsou slavnostní nedělní bohoslužby, které povede synodní senior Joel Ruml se synodní kurátorkou Mahulenou Čejkovou a následné pohoštění.

 

MazurFarář Roman MazurRoman Mazur (* 1974 Český Těšín) od 2006 Praha-LibeňJde o jedno z nejtěžších období restrukturalizace nejen ČCE, ale i celé společnosti. Českobratrská církev evangelická je v rámci České republiky zajímavá tím, že je v ní provázaná zbožnost, zkušenosti, víra lidí od Slezska přes Horácko, Prahu až po západní Čechy a společně chce tato různost této společnosti něco přinášet. „Myslím, že nadcházející synod přinese návrhy změn struktury a nejspíš nás čekají změny řádu, abychom byli chráněnější, ale důvěru nevzdávejme“, uvedl synodní senior Joel Ruml v reakci na zpronevěru finančních prostředků ve výši 10 miliónů Kč v Ústřední církevní kanceláři ČCE v únoru 2009. „V rámci presbyterně synodního zřízení chceme některé věci delegovat ke společnému konání, promýšlení a hledání. Věříme, že taková delegace se obrátí ve společné dobro. Toto zřízení je sice nejsložitějším zřízením, co vůbec je, ale zřízením cenným právě pro jednotlivce ve společenství a pro společenství podporující důstojnost jednotlivce.“V neděli 9. dubna 2006 proběhlo volební shromáždění – staršovstvo navrhlo sboru k volbě faráře sboru jediného kandidáta, bratra Romana Mazura. Farářem libeňského sboru se od září 2006 stává br. Roman Mazur, jeho instalace a slavnostní uvedení do funkce se uskutečnily v neděli 24. 9. 2006. Na schůzi staršovstva 13. září 2006 byl pak zvolen předsedou.Mládež se od začátku roku 2006 schází ve čtvrtek, zatím jednou za měsíc. • Dětský klub – Zajímavé momentky z činnosti klubu pro děti od 5 do 13 let našeho sboru. • Mládež – Zajímavé momentky z činnosti skupiny mládeže (od 13 let) našeho sboru. • Třicátníci – Zajímavé momentky z činnosti skupiny třicátníků našeho sboru. Laskavého návštěvníka si dovolujeme upozornit, že název odpovídá věkovému průměru celé skupiny, nikoli věku všech jednotlivých členů:-). • Kruh seniorů – Zajímavé momentky ze setkávání Kruhu seniorů našeho sboru. V sobotu 23. března 2007 jsme společně zvelebovali dlouho neudržovaný dvorek našeho sborového domu. Udělali jsme mooooc práce!V pátek 11. května 2007 od 17:30 hod proběhne v našem sále beseda se Zdeňkem Susou o zdraví i nemoci, tělu i duši, medicíně oficiální i alternativní. Akce je připravována především jako příležitost k misijnímu oslovení veřejnosti v našem okolí. Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc., (1942) byl a je činný v různých lékařských oborech, především však jako plicní lékař. V současné době působí jako učitel vnitřního lékařství na 1. lékařské fakultě UK v Praze a jako lékař Všeobecné fakultní nemocnice. Přednáší a publikuje nejen ve svém oboru, ale zabývá se také bioetikou, vztahy duše a těla, vztahy oficiální a alternativní medicíny; obecně je možno říci, že má rád „medicínu v souvislostech“. Kromě toho, že je lékařem a vysokoškolským učitelem, působí též jako příležitostný evangelický kazatel, cestovatel, spisovatel, nakladatel…Ve dnech 19. – 20. května 2007 nás navštívila skupina z domažlického evangelického sboru. Prožili jsme mnoho pěkného: V sobotu vycházku na Břevnov a do Hvězdy, v neděli bohoslužby a společný oběd s prezentacemi našich sborů. – Víkend s domažlickými hosty Ve dnech 19. – 20. května 2007 byla v našem sboru na návštěvě skupina členů domažlického evangelického sboru. Prožili jsme spolu mnoho pěkného. Ve dnech 9. – 10. června 2007 jsem s částí sboru (především s rodinami s dětmi) vyrazili do Chotěboře. Měli jsme se moc hezky. V sobotu jsme zvládli např. minitúru údolím Doubravy, v neděli improvizované bohoslužby. A ještě mnohem více…V sobotu 30. června 2007 se v naší kapli (pod hlavičkou občanského sdružení Exulant) konaly slavnostní bohoslužby k sedmdesátinám br. Pavla Smetany, bývalého synodního seniora ČCE, bývalého libeňského faráře a současného člena a presbytera našeho sboru. Novomanželé Svobodovi souhlasili, aby fotky z jejich svatby, která proběhla 4. srpna 2007 v naší kapli, ozdobily náš web. Díky! Další sborová vycházka se uskutečnila v neděli 14. října 2007. Po obnovené trati jsme dojeli do Tuchoměřic. Odtud jsme pochodovali ke kostelu sv. Vavřince, na Číčovický kamýk a nakonec dorazili po cestě, která je jako žádná ze sta, až na Okoř. V neděli 21. října 2007 se sešlo pět rodin, aby společně strávily odpoledne u vodáckého kanálu v Tróji. Draci lítali, bubliny se vyfukovaly a jedlo, pilo a povídalo se moc příjemně. Posuďte sami! Poslední letošní vycházku jsme podnikli v neděli 18. listopadu 2007. Vedla na Kazín a Cukrák. Z pochopitelných důvodů (pozdní termín, týdenní pražské plískanice) byla účast nižší než obvykle. Nejstatečnější ovšem byli odměněni příjemnými zážitky! V sobotu 24. listopadu 2007 jsme uspořádali Pochod broučků. Šlo o lampiónový průvod pro rodiny s dětmi. Z Tróje jsme „letěli“ podél řeky se světýlky až do naší kaple v Libni. Cestou broučci plnili různé úkoly. Shořel pouze jeden lampión:-). V sobotu 15. prosince 2007 se sešli někteří členové skupiny třicátníků našeho sboru, aby vánočně vyzdobili pro sebe i pro sbor perníčky. Do klubovny odbíhaly chvílemi i děti, které mezitím zkoušely vánoční divadlo vedle v kapli. Jako vždy nám i letos děti a mládežníci sboru společně zahráli v neděli 23. prosince 2007 vánoční divadlo. Jmenovalo se „Čtvrtý mudrc“ a jejím hlavním hrdinou byl Artaban – mudrc, kterého putování za Ježíšem bylo předlouhé. V neděli 27. ledna 2008 vyrazilo několik rodin změřit své síly na bowlingových drahách. Ustavující třicátnický rekord vytvořila vítězka prvního kola Pája, která nakoulela 119 bodů. V rámci slavnostních bohoslužeb na velikonoční neděli 23. března 2008 proběhly i tři křty dvou nových dospělých členek našeho sboru a maličké dcery jedné z nich. V sobotu 30. března 2008 proběhne jarní sborová brigáda. Uklidíme a vylepšíme dvůr našeho domu i dětské hřiště, které máme ve správě. Pracovat se bude od 9:00 hod. do 14:00 hod., je možno se zúčastnit i jen části brigády. V případě nepříznivé předpovědi počasí se zde v pátek odpoledne oznámí odložení brigády. Srdečně zveme své členy i přátele!Naši druhou jarní vycházku (konala se v neděli 13. dubna 2008) jsme odstartovali v Libčicích na nádraží. Přívozem jsme se přeplavili přes Vltavu. Potom jsme vystoupali na kopce v okolí Větrušic a k Vltavě jsme se nakonec vrátili v Řeži. Pojďte s námi na jarní výlet v neděli 6. dubna 2008 do Libčic nad Vltavou a dál! Pavel Smetana, bývalý farář našeho sboru a jeho současný presbyter, nám v neděli 20. dubna 2008 v rámci rodinné neděle vyprávěl o své turecké cestě ve stopách apoštola Pavla. Zde přinášíme malou „ochutnávku“ z fotografií připravených pro tento program. V sobotu 26. dubna 2008 vyrazilo šest rodin ze skupiny třicátníků našeho sboru společně do pražské ZOO. Hezky jsme si to i s našimi dětmi užili… 🙂 Na konci prázdnin strávilo několik rodin z našeho sboru týden od 16. do 23. srpna 2008 společně, v rámci celocírkvevních rodinných pobytů. Tento běh vedl Roman Mazur, náš farář. Milí přátelé, léto sice pominulo, ale časný podzim je také hezká roční doba a zajisté i Vás mocně láká ven. V první poprázdninové vycházce zamíříme v neděli 5. října 2008 ještě kousek dál z města – do Voděradských bučin. Je to známá rezervace poblíž jevanských rybníků a touto dobou by už měla hýřit barvami i vůněmi.Skupina třicátníků navázala na stejnou úspěšnou loňskou akci a v sobotu 18. října 2008 opět vyrazila se svými dětmi pouštět draky u vodáckého kanálu v Tróji. – Skupina třicátníků navázala na stejnou úspěšnou loňskou akci a v sobotu 18. října 2008 opět vyrazila se svými dětmi pouštět draky u vodáckého kanálu v Tróji.Srdečně všechny zveme na diskuzi a posezení se sestrou Věrou Lukášovou, výraznou osobností obecně prospěšné společnosti Jeden svět, a členkou sousedního jarovského evangelického sboru. Setkání s ní se uskuteční po bohoslužbách v neděli 19. října 2008 (přibližně od 11:00 hod do 12:30 hod.). Zájemce o společný oběd na konci tohoto setkání prosíme, aby s sebou přinesli guláš, přibližně v takovém množství, jaké sami zkonzumují:-).Dne 2. listopadu 2008 byli v našem sboru pokřtěni dvouletý Vojta a několikaměsíční Jůlinka. Dospělí členové našeho sboru přinášejí své děti buďto k dětskému křtu nebo k požehnání. Obojí se koná vždy v rámci pravidelných nedělních bohoslužeb… V neděli 9. listopadu 2008 jsme vyrazili na tradiční sborovou vycházku, tentokráte do nejbližšího okolí našeho sboru pod vedením manželů Hrdličkových. Jimi připravený výklad k historii naší čtvrti bude brzy k dispozici i na těchto webových stránkách. O čtvrté adventní neděli 21. prosince 2008 zahráli děti, mládež a pomocníci z řad dospělých vánoční divadlo „Andělská pohádka na dobrou noc“. Scénář umně propletl biblický příběh o stvoření a Ježíšově narození. Bylo to radostné, živé a vánoční! V neděli 1. února 2009 od 16:00 hod. obsadíme se skupinou třicátníků na dvě hodiny tři bowlingové dráhy v Kyjích. Po roce opět změříme své síly jako ryzí amatéři ve dvou kolech bowlingového turnaje. Dosavadní třicátnický rekord drží Pavla Svobodová, která za jedno kolo uhrála 119 bodů. Celkové vítězství obhajuje náš farář Roman Mazur. Akce probíhá ve stejném dni jako setkání sborových spolupracovníků (to končí v 13:00 hod.). Za termínovou náročnost se omlouváme a doufáme, že si s ní poradíte…:-) – Druhý ročník bowlingového turnaje třicátníků proběhl v neděli 1. února 2009 odpoledne v herně v Praze – Kyjích. Vítězi se stali Petr Svoboda a Irena Wagnerová, loňský rekord v počtu bodů za jedno kolo Pavly Svobodové (119) ovšem zůstal nezdolán. Všechny spolupracovnice a spolupracovníky našeho sboru srdečně zveme na krátký program a společný oběd v rámci rodinné neděle dne 1. února 2009.Staršovstvo („správní rada“) našeho sboru připravilo pro únorové (2009) sborové shromáždění („členská schůze“) Zprávu o životě a stavu našeho sboru za rok 2008. Sborovým shromážděním byla zpráva následně přijata. Chcete-li, čtěte zde.1.2.2006: vyhledání kazatele: br. Mazur má zájem; br. Dvořák 3 až 5 let se nebude moci přestěhovat; br. Ogola nemá zájem kandidovat. Br. Rejchrt projevil zájem kandidovat na f. sboru. staršovstvo se usneslo prodloužit Povolávací listinu br. f. Nekvasilovi do data nástupu nového kazatele.22.2.2006: mimořádná s br. Rejchertem. br. Rejchert by kandidoval na místo f. libeňského sboru pouze, kdyby nekandidoval br. Mazur a fci f. chce vykonávat jen do dosažení penzijního věku. Dědeček manželky br. Rejcherta br. Slabý, presbyter od Klimenta, byl spoluzakladatelem libeňského sboru.LiLiE jedna z forem misie1.3.2006: mimořádná s br. Mazurem. Všech 11 hlasujících v tajné volbě odevzdalo lístky s ANO.8.3.2006: staršovstvo rozhodlo, že po nástupu br. f. Mazura zajistí FS stálé připojení na inet. Volební shromáždění na 9.4.2006. Sborový výlet z Vysočan na prosecké skály 26.3.19.4.2006: aktuálně má sbor 422 členů.24.5.2006: br. Mazur napsal, že přestěhování by rád 12.8.2006.14.6.2006: staršovstvo řešilo rozloučení s br. f. Nekvasilem, který 31.8.2006 končí svou službu v Libni; pozvání na kázání a rodinnou neděli 1.10. Návštěva v Domažlickém sboru.13.9.2006: předsedou staršovstva zvolen br. f. Mazur. Instalaci 24.9.2006 provede s. Mamulová. Mamulovi si zřídili připojení k inetu od UPC, budou se podílet polovinou na úhradě 555 Kč/měs.4.10.2006: staršovstvo přijalo rozhodnutí, že každý, kdo chce v ohláškách vystoupit se musí s. kurátorce či br. f. nahlásit před bohoslužbami; příspěvky dotýkající se petic musí předem schválit staršovstvo.Z dopisu staršovstva br. f. Miloslavu Nekvasilovi: přijetím povolání za faráře našeho sboru jste projevil velkou odvahu, vždyť jste nastoupil do ne zcela zklidněné hladiny sborového života. Vzal jste na sebe úkol obnovit vzájemnou důvěru a spoluvytvářet radostné a ohleduplné společenství Kristova lidu. Své poslání, zvěstovat Kristovo evangelium a šířit odpuštění, smíření a pokoj, jste věrně plnil, pečlivě jste připravoval bohoslužebná shromáždění a kázal jste „Krista a to toho ukřižovaného“. S vytříbeným citem pro bohoslužebnou liturgii jste vedl sbor ke společným přímluvám za život sboru, církve, národa i všeho stvoření, učil jste nás nové písně a tak jste nám otevíral bohatství našeho zpěvníku. Byl jste připraven kdykoli navštívit staré a nemocné členy našeho sboru a posílit je dary svaté Večeře Páně. Odpovědně jste vedl přípravu ke konfirmaci, pravidelně jste přicházel do společenství starší generace a obohacoval jste nás svými celoživotními zkušenostmi. Do schůzí staršovstva jste vnášel svůj teplý humor a tak jste přispíval k tomu, že se schůze staršovstva stávaly radostným a dělným společenstvím. Nezapomeneme ani na nedělní odpolední shromáždění, pro která jste dovedl získat umělce a sám jste nám sloužil zpěvem duchovních písní. Nebylo Vám zatěžko přijíždět z druhé strany Prahy do našeho sboru. předal jste svému nástupci vedení sboru, kde už dávno utichla nedorozumění a kde všichni touží po dalším rozvoji sborového života. I sestře farářové chceme poděkovat za ochotnou službu ve sboru, především mezi dětmi, kde jste využila své pedagogické zkušenosti. Všude jste manžela doprovázela a tak jste oba dávali příklad manželského společenství, které stojí na pevných základech víry, lásky a naděje.1.11.2006: br. Smetana rezignuje na místo konventuála, na jeho místo nastupuje s. Mikšíková. Informace br. f. o schůzkách mládeže a plánovaném rozjezdu dětského klubu pro školní děti.6.12.2006: rezignace br. Kunerta na vedení Kruhu seniorů. Podmínky pro zapsání na seznam členů s hlasovacím právem: alespoň jednou se zúčastnili nějaké sborové akce (pokud jim to ebylo objektivními příčinami znemožněno) a zaplatili v uplynulém roce salár. Do sítě zřízené u T-mobile se mohou zapojit i rodinní příslušníci. Letáčky s programem bohuslužeb bude br. f. nadále připravovat jako dosud, dále podle výsledku sborového shromáždění.7.2.2007: br. f. vyzývá k diskuzi o zanedbané sborové zahradě poté, co manželé Keřkovští sdělili, že nadále o ni nebudou pečovat; br. Smetana konstatuje, že poté, co o ni přestal pečovat br. Šula je to dlouhodobý problém; připravit ideový návrh co se zahradou.4.4.2007: dětské hříště je uzamčené a využívané pouze skupinkou rodičů, kteří o hříště pečují a hradí pravidelný čtvrtletní příspěvek; maminky nechtěly půjčit klíč speciální školce, která měla souhlas staršovstva.2.5.2007: br. f. zorganizoval minibrigádu na úklid dvora. R. Mazur koordinuje přípravu misijní akce s br. Susou; br. Trojan navrhl založit tradici zajímavých přednášek. Návštěva domažlických u nás. Práce na revizi sborového archivu, navazuje na dvě dřívější etapy práce na archívu (1972, 1991).6.6.2007: br. f. navrhuje jednou do roka svolat dobrovolné pracovníky, duchovně i fyzicky je občerstvit a povzbudit; obětavé členy pozvat osobně, ostatní v ohláškách; nejen poděkovat, ale směřovat i do budoucna. Schválen nákup motorové kosy na dvorek i hříště.12.9.2007: br. f. informoval, že opět začnou se konat besedy třicátníků; vzhledem k tomu, že chybí středoškolská mládež, věkový odstup je v současné době značný a zřejmě dojde k jejímu rozdělení na dvě skupiny.3.10.2007: schůzky třicátníků se budou konat pravidelně 2x do měsíce; do skupiny třicátníků přešli čtyři starší mládežníci, částečně i proto se dočasně mládež nebude scházet.7.11.2007: br. f. nestihlpřipravit misijní akci na listopad, rád by získal astronoma Jiřího Grygara na téma Věda a víra, zatím od něj nedostal odpověď. Projednávána deregulace nájemného v bytech v nástavbě.5.12.2007: prodloužení stávajících dohod o pracovní činnosti se s. Hoblíkovou a br. Kratochvílem. Br. f. zaslal informaci o bohoslužbách v Libni o Vánocích a na přelomu roku do novin m. č. Praha 8 a 9.9.1.2008: připomínka k bohatému pohoštění při posezení po bohoslužbách; pohoštění je výlučně na tom, kdo ho připravuje a každý je v této věci naprosto svobodný.6.2.2008: br. f. informoval, že se stal členem celocírkevního odboru mládeže. Kapacita klubovny pro posezení po bohoslužbách mnohdy nestačí, návrh přesunout do suterénního sálu. Příprava velikonoční LiLiE – připravuje br. f.2.4.2008: br. f. oslovila s. Rohanová, ovlivněná charismatickým hnutím a není si jista, zda její dětský křest před Pánem Bohem platí; br. f. jí nabídl liturgickou formu – obnovu křestní smlouvy; je velmi podobná křtu, místo křtu se uděluje jen požehnání; staršovstvo nepřijalo a doporučilo podepřít sestru modlitebně a hovořit s ní.10.9.2008: br. f. se chce vrátit k praxi, kdy účastníci bohoslužeb před jejich začátkem mohli navrhnout na koho by mělo být pamatováno v přímluvných modlitbách v rámci bohoslužeb. Schváleno zakoupení plátna, projektoru a notebooku. Směrnice o nakládání s finančními prostředky ve sboru.3.12.2008: návštěva Domažlic u příležitosti slavnostního otevření sborového domu se zúčastnilo 15 členů našeho sboru. p. Andriantsarazo dal výpověď z pronajímané kanceláře k 31.1.2009 dohodou. Návrh nepronajímat znovu, ale aby sloužila jako klubovna předškolních dětí.7.1.2009:Vánoční hra „Andělská pohádka na dobrou noc“Druhý ročník bowlingu třicátníkůSborová vycházka LibníPouštění draků v TrójiPodzimní křtiny dvou malých dětíLetní rodinný pobyt v Bělči nad OrlicíTřicátníci v ZOOPavel ve stopách PavlaKřty o velikonoční neděliFotomanuál pro nováčka na bohoslužbáchMomentky z činnosti skupin ve sboru