Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Období tří farářů

Farář Jaromír DusJaromír Dus – (* 1938 Brno); 18. 7. 1999 přijat Sborem za dočasného f. (poloviční úvazek do 31. 7. 2000)Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. (ČEP)Nechcemeť zajisté, abyste nevěděli, bratří, o soužení našem, kteréž jsme měli v Asii, že jsme nad míru přetíženi byli a nad možnost, tak že jsme již o životu svém byli pochybili. (KP)(2Kor 1,8)vKdyž v létě roku 1999 odcestoval bratr farář Stehlík i se svou rodinou do města Louisville ve státě Kentucky (USA), působil v Libeňském sboru na půl úvazku Jaromír Dus, který tuto službu pro nás vykonával dobrovolně jako neplacený pracovník. Sbor jej přijal za svého dočasného faráře na sborovém shromáždění v neděli dne 18. 7. 1999. V říjnu 1999 rezignoval Ivan Helfert na funkci presbytera ze zdravotních důvodů. Na jeho místo ve staršovstvu nastoupil Fedor Thurzo jako zvolený první náhradník.V listopadu 1999 je rozesláno 150 pozvánek na oslavy založení Sboru. Oslavy začaly o deváté hodině bohoslužbou s Večeří Páně, po obědě se vzpomínalo, odpoledne vystoupila skupina Berani. K 70. výročí založení byla vydána i brožurka.V prosinci pak staršovstvo souhlasí s tím, aby Fedor Thurzo vydával pravidelně texty kázání tiskem. V lednu 2000 zkoušíme nahrát kázání na CD. Sbor dostal od magistrátu grant ve výši 250 000 Kč na hříště. V únoru se objevil návrh, aby se schůzí staršovstva účastnil první náhradník, aby mohl kdykoli nastoupil jako řádný člen. Kurátorka informovala o stále nižším počtu členů na biblických hodinách v Hloubětíně (2-4 přítomní). V Husově kapli se opravuje výstup na střechu, v květnu je hotové oplocení zahrady, drátěný plot je bez podezdívky a stál přes 5 000 Kč. Na hříšti se konal dětský den se soutěžemi. Presbyteři uvítali 2. července 2000 faráře Stehlíka.

  1. Návrat Ondřeje Stehlíka

Ondřej Stehlík se vrátil z ročního pobytu v USA plný elánu a nápadů, vyjádřil radost z toho, že se členové Sboru po bohoslužbách shromažďují k posezení a rozhovorům v klubovně a navrhuje, že by účastníci mohli přinést i zákusky k čaji z domova. Byl změněn pořad bohoslužeb tak, že mezi čtení bude zařazena píseň. Plot u dětského hříště byl postaven a zaplacen. Stalo se tak za tu cenu, že br. farář se ujal funkce stavebního dozoru, protože pracovní skupina se rozpadla a neschází se. Je zakoupena repasovaná kopírka, která je po několika měsících ukradena, je připraven plán přestavby a zkulturnění sociálních zařízení ve spolupráci s arch. Marešovou. Realizuje se fotografování členů Sboru pro album, padl návrh, aby fotografie členů Sboru byly dávány na samolepící nástěnky do chodby v suterénu. Br. farář Stehlík odjíždí s dětmi o prázdninách na letní tábor.V červenci 2001 přijíždějí na návštěvu presbyteriáni z USA. Pracuje se na opravě varhan. Na podzim se kupuje kopírka s tiskárnou. Kritizují se tristní poměry ve strašnickém krematoriu, zmiňuje se zejména neprofesionální chování k farářům i pozůstalým, neestetické prostředí. V říjnu ze zdravotních důvodu rezignuje presbyter Rostislav Kunert a místo něho je povolána Karla Trojanová. Padl návrh, aby se na přípravě Lilie podílelo více lidí, např. formou redaktorů rubrik. Zapojují se Ondřej Stehlík (teologie, život Sboru), Tereza Rücklová (NŠ); Pavel Urválek (staršovstvo), Pavel Tůma (výlety, recepty, Čakovice). Rozsáhle se diskutuje o liturgii.V lednu 2002 bratr farář Stehlík oznámil staršovstvu, že po osmi letech působení v Libni odejde v létě do sboru v USA, kde byl zvolen. Protože kromě jeho odchodu odešla z Prahy i kurátorka Věra Kovářová, navrhl O. Stehlík za kurátorku farářku Karlu Trojanovou. Ta byla ochotna přijmout funkci na přechodnou dobu – do příchodu nového faráře – a ujala se i vedení biblických hodin. Místokurátorkou se stala Eva Mikšíková. V květnu oznamuje br. farář Stehlík staršovstvu, že jej požádali Petr a Pavel o požehnání jejich vztahu a tak se s nimi několikrát setkal k rozhovorům. Staršovstvo jejich žádost o požehnání v našem Sboru zamítlo. „Požehnání se tedy konalo ve sboru, který byl k tomu ochoten, a kde se oba, alespoň se tak domnívám, poznali na setkáních LOGOSu. Jejich vzájemnému vztahu věrnosti a lásky jsem požehnal spolu s bratrem farářem Jiřím Štorkem při bohoslužebném shromáždění v Kobylisích a kázal jsem na text Kazatel 4,9-12,“ píše Ondřej Stehlík. V červnu 2002 proběhla schůze staršovstva, které se naposledy zúčastnili farář Ondřej Stehlík a kurátorka Věra Kovářová.

 

 

Období tří farářů Období farářů bří Duse, Hříbka a NekvasilaFARÁŘ JAROMÍR DUSJaromír Dus – (* 1938 Brno) ord. 20. 12. 1964 … 1. 11. 1969 – 8. 1. 1971 f. Praha-Vršovice; 8. 1. 1971 odň.stát.souhl. 15 měsíců vězněn; 1. 4. 1988 –30. 6. 1999 Praha-Vinohrady; konzultant MO pro duchovenskou službu v armádě; 18. 7. 1999 přijat Sborem za dočasného f. (poloviční úvazek)Když v létě roku 1999 odcestoval bratr farář Stehlík i se svou rodinou do města Louisville ve státě Kentucky (USA), aby tam od srpna 1999 do srpna 2000 pracoval v ústředí sesterské Presbyterní církve a zároveň přednášel na jejím Teologickém semináři, působil v libeňském sboru na půl úvazku bratr farář Jaromír Dus, který tuto službu pro nás vykonával dobrovolně jako neplacený pracovník. Sbor jej přijal za svého dočasného faráře na sborovém shromáždění v neděli dne 18. 7. 1999. Administrátorem sboru (od 1. 8. 1999 do 31. 7. 2000) ustanovil seniorátní výbor bratra faráře Jiřího Štorka z kobyliského sboru.V říjnu 1999 rezignoval br. Ivan Helfert na funkci presbytera ze zdravotních důvodů. Na jeho místo ve staršovstvu nastoupil br. Fedor Thurzo jako zvolený první náhradník.V září 1999 byla rekonstrukce dolního sálu Husovy kaple hotová. V listopadu pak vyšla brožurka k 70. výročí založení sboru. V lednu 2000 zkoušíme nahrát kázání na CD. V Husově kapli se opravuje výstup na střechu, v květnu je hotové oplocení zahrady. Br. farář Stehlík se vrátil v srpnu a 13. již kázal, ale 2. 7. ho již vítali „domů“ na mimořádné schůzi staršovstva.V srpnu 2003 se objevuje nová podoba internetových stránek Libeňského sboru (http://liben.evangnet.cz/), je zde řada vylepšení a novinek, například kázání a fotografie.V roce 2001 jsme zaznamenali krádež kopírky, návštěvu presbyteránů z USA, opravovaly se varhany. V říjnu ze zdraviotních důvodu rezignuje presbyter br. Kunert a místo něho je povolána ses. Trojanová. V lednu 2002 br. farář oznámil, že v létě by chtěl přejít do sboru v USA. Výběrová komise oslovila devět kazatelů, nakonec zbyli tři kandidáti: Pavel Jun, Petr Špirko a Pavel Hříbej. V květnu se kurátorkou stává ses. Trojanová, neboť ses. Kováčová se přestěhovala. Sbor v té době diskutuje zda má farář požehnat svazku gayů.Když staršovstvo v červnu nedospělo hlasováním k rozhodnutí o kandidátovi na faráře, je jmenována administrátorkou sboru ses. farářka Halamová a v nové volbě je vybrán br. Pavel Hříbek. V říjnu 2002 se koná sbírka „na povodeň“. V prosinci pak administrátorka sboru navrhuje, aby br. Hříbek byl zvolen jáhnem, protože nemá dokončenou fakultu.13.6.1999: dopis seniora o pověření br. f. Štorka administrací našeho sboru od 1.81999 do 31.7.2000; přišly pokyny k volbě faráře. Povolávací listina pro br. f. Duse je připravena, volba proběhne 18.7.1999.12.9.1999: bylo vytištěno 150 pozvánek na oslavy založení sboru; k zamýšlenému rozvinutí transparentu na ulici bude třeba souhlas obvodního úřadu. Návrh zvýraznit nápis Husova kaple, který v šedi fasády domu zaniká.7.11.1999: byl dohodnut pořad oslav: 9-10,30 bohoslužby s VP; 11-12 oběd; 12-14 přednesení vzpomínek a občerstvení; 14-15 vystoupení skupiny Berani; 15-16 poděkování a ukončení. Brožurka 150 ks a cena 25,- Kč/ks. Zvaní hosté: sbory seniorátu, sbor v Jablonci a ve Velimi; zástupce církví římskokatolické, československé husitské a adventistické; jednotlivci, kteří jsou nebo byli významným způsobem spjati s životem sboru… Spodní sál stál 662 000 Kč… Bazar oblečení, obuvi, popř. hraček bude 5. a 12. 12.5.12.1999: staršovstvo souhlasí s tím,aby br. Thurzo vydával pravidelně texty kázání tiskem.3.1.2000: sbor dostal od magistrátu 250 000 Kč na hříště.14.2.2000: návrh, aby se schůzí staršovstva účastnil současný 1. náhradník (s. Trojanová), aby mohl kdykoli nastoupil jako řádný člen. Kurátorka informovala o stále nižším počtu členů na biblických hodinách v Hloubětíně (2-4 přítomní).13.5.2000: bylo projednáno oplocení zahrady. Nákup 10 termosek-konvic na podávání kávy.12.6.2000: drátěný plot je bez podezdívky a stál přes 5 000 Kč; na hříšti se konal dětský den se soutěžemi. Br. f. Stehlík bude přítomen už od 6.8. a kázat bude 13.8.2.7.2000: mimořádná, uvítání br. f. Stehlíka, který se vrátil z ročního pobytu v USA.FARÁŘ PAVEL HŘÍBEKPavel Hříbek (* 1967 Vsetín) v libeňském sboru v roce 2004.Nový kazatel Pavel Hříbek, který se měl s rodinou v září 2003 přistěhovat, se stěhuje do zrekonstruovaného bytu ve sborovém domě až koncem října, protože měli nezaviněnou autonehodu. V neděli 2. 11. 2003 pak Pavel Hříbek poprvé kázal a 9. 3. 2004 byl instalován za jáhna sboru. Koncem března 2004 proběhlo výroční shromáždění s volbou staršovstva. Na šestileté funkční období byli zvoleni: Fafa Andriantsarazo; Anneliese Březinová; Martin Calta; Kateřina Čapková; Eva Gorčíková; Ladislav Janeček; Petr Kratochvíl; Silvie Rosenová; Eva Mikšíková; Dana Rücklová; Irena Wagnerová. Kurátorkou zůstává ses. Trojanová, místokurátorkou ses. Mikšíková. V říjnu 2004 br. Hříbek ukončil studium na Evangelické teologické fakultě a administrátorka sboru doporučila mu dát dekret volitelnosti faráře bez vikariátu. Dekret si br. Hříbek vyzvedl, ale na řádné schůzi staršovstva dne 2. listopadu 2004 byl bratr Hříbek kritizován jednou z členek staršovstva. Tato kritika byla poměrně rozsáhlá a týkala se mimo jiné toho, že bratr Hříbek není iniciativní a „návrhy, s kterými přicházejí jednotliví členové sboru, buď přímo zamítá nebo se je snaží přehrát na někoho jiného“. Tím byla myšlena např. výuka náboženství, mladší mládeže, koordinace příprav vánoční hry apod. Součástí byl také návrh, aby byla volba bratra Hříbka odložena o rok, aby měly obě strany před konečnou volbou dostatek času na společnou práci ve sboru. Bratr Hříbek samozřejmě reagoval a pokusil se některé věci vysvětlit či uvést na pravou míru. V neděli poté byla svolána mimořádná schůze staršovstva, na níž byla přítomna i ses. seniorka Mamulová, která byla pozvána ses. administrátorkou Halamovou, aby byl na této schůzi přítomen někdo zcela nestranný. Na začátku schůze bratr Hříbek sdělil své přání, aby staršovstvo projednalo podmínky vzájemného rozchodu. Na návrh ses. seniorky Mamulové si však ponechal měsíc na rozmyšlenou.V úterý 7. prosince 2004 přijala schůze staršovstva několik rezignací: bratra Hříbka na místo faráře v našem sboru, sestry Trojanové na místo kurátorky i řádné členky staršovstva a bratra Urválka na místo zapisovatele a náhradníka. Počet členů byl pak doplněn o br. Tůmu, který byl 1. náhradníkem. Bratr Hříbek ukončil svůj pracovní poměr k 6. 1. 2005. Do té doby si vybral řádnou dovolenou.Za nové statutární zástupce byla zvolena kurátorkou ses. Rücklová, místokurátorkou zůstala ses. Mikšíková, předsedou staršovstva byla zvolena ses. administrátorka Halamová. Byla také sestavena pracovní komise pro hledání vhodného kandidáta na uvolněné místo faráře. Diskutovalo se také o návrhu části sboru a některých členů staršovstva, aby bylo svoláno mimořádné sborové shromáždění. Ve sboru vládlo napětí, bylo zde mnoho různých názorů … V neděli 30. ledna 2005 se konalo mimořádné sborové shromáždění, o jehož svolání požádalo 44 členů sboru. Při hlasování o důvěře staršovstvu vyjádřilo z 65 přítomných členů důvěru 31, nedůvěru rovněž 31 a 3 se zdrželi hlasování. Důvěra tedy vyslovena nebyla a staršovstvo rezignovalo.5.3.2002: mládež projevila zájem o farní zahradu. Bylo osloveno 9 kazatelů. Poškození harmonia – br. Hoblík přetřel desku včelím voskem s terpentýnem, škoda je neopravitelná a nevyčíslitelná. Varování s. Hoblíkové ve věci kvality úklidu.24.3.2002: mimořádné – stav prací na rekonstrukci dlažby v přízemí.9.4.2002: žádná pozitivní odpověď farářů na nabídku kandidatury nepřišla. S. kurátorka Kovářová oznámila úmysl podat rezignaci k 30.6.2002, protože se odstěhuje mimo Prahu.14.5.2002: volba místokurátora – Mikšíkova 4 hlasy, Trojanová 4, Thurzo 2, Rücklová 1, Lauschmann 1 – s. Trojanová ochotna přijmout, ale až od října 2002, ostatní na fci rezignovali. V opakované volbě dostala s. Trojanová 8 z 12 hlasů. Druhým místokurátorem zvolena s. Mikšíková 9 hlasy. Kázání 3 kandidátů: Pavel Jun, Petr Špirko, Pavel Hříbek. Otázka požehnání svazku dvou mužů, které chtěl udělit br. f..4.6.2002: přišly objednané biblické mapy. Br. f. navrhl seniorátnímu výboru za administrátora sboru s. f. Halamovou a br. f. Langeho. S funkcí od 1.7. schválena kurátorka s. Trojanová. V době dovolené br. f. budou zastupovat manželé Plzákovi z Jarova. Pořízení nového sborového počítače, starý byl už nefunkční. Poslední schůze s br. f. Stehlíkem a s. kurátorkou Kovářovou (k 30.6. odchází i ze staršovstva).30.6.2002: mimořádná – staršovstvo nedospělo hlasovánímk rozhodnutí o kandidátovi na faráře, jehož by navrhlo sborovému shromáždění k volbě.4.9.2002: administrátorka našeho sboru s. f. Halamová. Nová volba kandidáta na faráře, hlasovalo se mezi Špirkem (4 hlasy) a Hříbkem (9 hlasů). S bazarem šactva se počítá na říjen.1.10.2002: sbírka na povodeň. Vyplavena s. Šlechtová.5.11.2002: s. administrátorka oznámila, že bude jednat s br. f. Nekvasilem o nástupu u nás. Bazar se bude konat 17. a 24. 11.3.12.2002: kazatelé do konce roku: Škrabal, Kocáb, Dus, Smetana, Trojan. Návrh, aby se příští bazar organizoval tak, že věci se budou rovnou dávat do pytlů a odvážet do naděje. Martin Calta může využívat sborový počítač pro sborové stránky na internetu. Hříště bylo vandalsky zdemolováno (stržené pletivo, vytrhané skluzavky), škoda je však opravitelná.7.1.2003: sborové shromáždění bude 30.3. a bude se konat volba jáhna. Br. f. Vymětal a s. Daniela Rothkegel učí u nás střídavě náboženství.4.3.2003: souhlas SR k volbě br. Hříbka za jáhna.1.4.2003: volba br. Hříbka za kazatele sboru. 7.6. začne 3. ročník mistrovství ve znalostech Bible.24.8.2003: mimořádné – v souvislosti se zpožděním prací na úpravě farářského bytu bude vypsána nová povolávací listina s termínem nástupu br. Hříbka 15.9.2003.3.9.2003: stavební úpravy bytů se zpožďují, prováděcí fma vytrvale nedodržuje dohodnuté termíny, což je příčinou odkladu nástupu br. Hříbka do služby sboru.7.10.2003: s. kurátorka oznámila, že od 15.9. je duchovním našeho sboru br. Hříbek, v současné době v souvislosti s úrazem jeho manželky čerpá dovolenou; předpokládané datum nastěhování je 30. nebo 31.10. Diskuse o ohlašování narozenin ve sboru – rozhodnuto, že nebude ohlašován den, jen jméno a výročí v daném týdnu.2.12.2003: nabídka sen. Mamulové na instalaci br. Hříbka jako jáhna; br. Hříbek oznámil, že předpokládá složení státních zkoušek a přibližně v říjnu by mohl být instalován farářem; staršovstvo tedy na instalaci jáhnem netrvá. Žádost mateřské školy na Sokolovské ulici o propůjčení kaple na jejich vánoční besídku; nebudeme požadovat finanční úhradu vzniklých nákladů /elektřina, plyn).6.1.2004: staršovstvo se domnívá, že účastníci schůzek starší generace jsou schopni vlastní iniciativou zajišťovat si svůj program tak jako to činí mládež a vybrat si ze svého středu organizátora schůzek a jejich program; po tom, co br. Kunert již nemůže celý program sám naplňovat, dojde pravděpodobně k některým změnám v rozsahu i obsahu programu schůzek… Br. Kunert navrhuje, aby byla obnovena tradice písemného rozmnožování a nahrávání kázání; staršovstvo s tím souhlasí, mohlo by se začít s písemnými záznamy; br. Martin Calta připomněl možnost vystavení kázání na internetu. Biblické hodiny vede dočasně s. kurátorka. Návrh Kateřiny Čapkové na instalaci zábran před schodištěm ve sborové místnosti, aby malé děti nepadaly po schodech. 28.3. výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva.2.2.2004: setkání zástupců ČCE (Hříbek, Trojanová)a pracovní skupiny pro záchranu dětského hříště (Kubásek, Andriantsarazová): uhrazení dluhu magistrátu a žádost o nový grant; nový majitel pozemku Ministerstvo dopravy.9.3.2004: instalace br. Hříbka jako jáhna sboru: s. seniorka f. Lýdia Mamulová a administrátorka s. f. Mamulová; br. Hříbek po modlitbě a přečtení textu Mt 13,24-30; 13,36-43 přednesl krátké kázání; následoval slib jáhna a staršovstva. Výroční sborové shromáždění: kandidáti budou prezentování na tablu, kde budou fotografie, jméno, věk a odpověď na otázky.6.4.2004: zapisovatel Silvie Línková, kurátor Trojanová, místokurátorka Mikšíková.4.5.2004: s. Rosenová fci zapisovatele nadále nebude vykonávat, zvolen br. Urválek. Br. Tůma nebyl zvolen členem staršovstva, je jen náhradníkem, jeho ordinace tím není nijak dotčena a staršovstvo s jeho pověřením ke službě v církvi nadále souhlasí. Rezignace br. Ing. Fedora Thurzo na fci presbytera z osobních důvodů; povolání 1. náhradníka br. Kratochvíla.5.10.2004: dopis týkající se povinného zavedení podvojného účetnictví; dopis nám. synod. kurátorky o využívání elektronické pošty, protože poštovné je drahé. Kladně vyřízen grant 250 000 Kč pro dětské hříště. Br. Hříbek předložil potvrzení o ukončení studia na Evangelické teologické fakultě a je magistrem; s. administrátorka seznámila se svým doporučením, aby br. Hříbkovi byl vydán dekret volitelnosti za faráře bez povinnosti absolvovat vikariát. Otázka bytů rezervovaných ETF diskutována a řečeno, že se o tom diskutuje i mimo staršovstvo, proto s. administrátorka vyzvala všechny účastníky schůzí staršovstva, aby projednávané otázky nevynášely z kruhu staršovstva.2.11.2004: s. kurátorka informovala, že br. Hříbek si dnes vyzvedl dekret volitelnosti za faráře. Nato s. Čapková přečetla písemné vyjádření k dosavadní činnosti br. Hříbka ve sboru a důvody své nespokojenosti. Vzhledem k nepřipravenosti členů řešit tak závažné otázky, protože moment překvapení neumožňoval jasně formulovat stanoviska a návrh usnesení, byla diskuse ukončena; do příští schůze si ujasnit, zda kritiku s. Čapkové považují za dostatečný důvod k odložení volby faráře.9.11.2004: mimořádná k volbě faráře sboru. po nedůvěře vyslovené na minulé schůzi nabízí br. Hříbek vzájemný rozchod. S. administrátorka pozvala s. seniorku jako nezaujatou osobu. V diskusi zazněly názory, že v kritice s. Čapkové jsou jen negativa, že tam není zmínka o úloze staršovstva, které některé věci nevědělo (např. komunikace mezi Čapkovými a Hříbkem), nedomluvilo s br. Hříbkem současné priority práce ve sboru. Staršovstvo zřejmě nemá autoritu, členům chybí znalosti o jejich právech a povinnostech. Staršovstvo dospělo k názoru, že dává br. Hříbkovi důvěru a souhlasí s jeho povoláním za faráře, když slíbí, že bude plnit úkoly faráře dané povolávací listinou. Znovupozvaný br. Hříbek vyslechl výsledek jednání, poděkoval za projevenou důvěru a řekl, že po zralém uvážení se rozhodl trvat na svém rozhodnutí vzájemného rozchodu, že byla proti němu vznesena určitá obvinění, která jsou pro něj nepřijatelná a že počátky nedůvěry vnímá již od červnové schůze. Kandidaturu za faráře nemůže přijmout pro otřesenou důvěru.7.12.2004: grant magistrátu 250 000 Kč pro zakoupení nových herních prvků na dětském hříšti. Br. Pavel Hříbek podal rezignaci na kazatelské místo ve sboru Praha-Libeň, od 1.12.2004 do 6.1.2005 nastupuje dovolenou a žádá o rozvázání prac. poměru dohodou k 6.1.2005; farářský byt bude vyklizen do 31.1.2005 – staršovstvo vzalo na vědomí. S. K. Trojanová podala rezignaci na fci kurátorky i ve staršovstvu. Za řádného člena povolán Pavel Tůma. Pavel Urválek podal rezignaci na fci zapisovatele a náhradníka. Ve fci zapisovatele se budou střídat Martin Calta, Kateřina Čapková, Petr Kratochvíl a Silvie Rosenová. Za kurátorku zvolena s. Rücklová, za předsedu staršovstva s. administrátorka Halamová. Z delší diskuse o situaci ve sboru dva návrhy: br. Tůma svolání mimořádného shromáždění v lednu (3 pro, 6 proti, 3 zdrželi); s. Halamová řádné shromáždění v dřívějším termínu, tedy místo března již v únoru (8 pro).4.1.2005: br. Lauschmann rezignoval na fci presbytera, povolána náhradnice Gorčíková. Pod dopis, který žádal o svolání mimořádného shromáždění sboru se podepsalo 44 hlasovných údů, tj. více než třetina požadovaného počtu = mimořádné shromáždění bude 30.1.2005. diskuse o programu, usneseno, že hlasovat o otázce „má stávající staršovstvo vaši důvěru?“ Br. Nekvasil nabídl, že by v Libni působil jako f. do doby, než sbor najde vlastního f.1.2.2005: účast sen. kurátora Petra Krause. Nevhodné chování některých na mimořádném shromáždění, zejména s. Mamulové. Seniorátní výbor jmenuje správní komisi, členy komise iniciátoři petice Tůma a Trojan. Rezignaci podepsali všichni přítomní kromě Tůmy, který nesouhlasil s rezignací k dnešnímu dni (omluveny Čapková a Wagnerová). S. Halamová by uvítala, kdyby seniorátní výbor přijal její rezignaci hned a sehnal nového administrátora.FARÁŘ MILOSLAV NEKVASILMiloslav Nekvasil (* 1930 Praha) 2005 – 2006 Praha-Libeň.V neděli 20. února 2005 se konalo volební shromáždění, které zvolilo bratra Miloslava Nekvasila za faráře libeňského sboru. Měl působit ve sboru do doby, než Libeň najde nového faráře. V neděli 3. dubna 2005 se pak konalo výroční sborové shromáždění, které schválilo, že 8. 5. 2005 se bude konat volba staršovstva. Presbytery se pak stali Anneliese Březinová, Mírumil Calta, Zdeněk Lauschmann, Jarmila Matějková, Eva Mikšíková, Pavel Smetana, Alena Thurzová, Jakub S. Trojan, Pavel Tůma a Irena Wagnerová. Náhradníky byli zvoleni Jaromír Dus, Eva Ivanovová a Miriam Svobodová. Na schůzi staršovstva 15. května 2005 byla zvolena kurátorkou Eva Mikšíková a místokurátorkou Irena Wagnerová.V září 2005 byla zahájena předkonfirmační příprava, která probíhá každou neděli po bohoslužbách. Přípravu vedl bratr farář Nekvasil.22.2.2005: staršovstvo informováno, že br. Nekvasil byl zvolen f. sboru. statutárními zástupci sboru se stanou br. Nekvasil a br. Šilar (předseda správní komise). Ze sboru vystoupil br. Janeček s rodinou, Gorčíková.7.3.2005: zápis z řádné schůze SK (správní komise) FS Praha-Libeň: farář Miloslav Nekvasil, předseda Jakub Šilar, Daniel Heller, Jaromír Plíšek, Lydie Roskovcová, Marta Zemánková, omluvena Věra Lukášová. Nabídka UPC na zasíťování domu. Br. f. Nekvasil referoval, že převzal sbor i formálně od administrátorky E.(Eva) Halamové, byl ve své fci potvrzen; nemůže hovořit o „rozlomení“ sboru, bude pokračovat v práci kazatele; smutné je, že se ve sboru již neschází mládež, dětí je málo, NŠ vede ses. Wágnerová. Příprava volby staršovstva.4.4.2005: úkoly z minulé schůze splněny až na vedení rozhovorů s mladšími členy sboru, nespokojenými se situací a uvažujícími o odchodu ze sboru. o výstup ze sboru požádal Jakub a Kateřina Čapkovi pro sebe a své děti, prof. Pokorný a jeho žena Věra. Rozhovor o budoucnosti sboru – ses. Rücklová (host) poznamenala, že ti, kdo ve sboru zůstali a účastní se pravidelných shromáždění, budou schopni vytvořit dobře fungující staršovstvo. Mladší členové sboru (20-30 let) se pravidelně scházejí v úterý v bytech. Br. f. Nekvasil referoval, že připravuje pravidelné bohoslužby a v týdnu povede sborové biblické hodiny, v pondělí se zúčastní schůzek seniorů, jež mají ve sboru dlouho tradici; rovněž běží pastorační návštěvy převážně u starších a nemocných členů sboru, i návštěvy s vysluhováním VP; děti se během týdne nescházejí, rovněž tak mládež; nedělní školu vede ses. Wágnerová. Výsledkem rozhovoru napsat a rozeslat dopis SK všem členům sboru, v němž shrnuta úloha SK, stručná informace o usnesení VSS ohledně volby staršovstva, uvedeny důležité informace (krabička s návrhy kandidátů, datum volebního shromáždění) a naléhavé pozvání k aktivní účasti na volbě nového staršovstva; návrh dopisu připraví ses. Lydie Roskovcová.25.4.2005: rozpečetěna krabička s návrhy kandidátů do staršovstva; celkem 38 návrhů. Pohovory zda kandidát přijímá volbu.2.5.2005: pohovory s kandidáty a příprava volebního lístku: Březinová Annelise; Calta Mírumil; Frantíková Drahomíra; Hartlová Eva; Hoblík Vladimír; Ivanovová Eva; Kratochvíl Karel; Lauschman Zdeněk; Mach Jan; Matějková Jarmila; Mikšíková Eva; Smetana Pavel; Svobodová Miriam; Thurzová Alena; Trojan Jakub; Tůma Pavel; Wágnerová Irena – celkem 17. Na lístku označit nejvýše 10 jmen.15.5.2005: schůze staršovstva. Br. f. Nekvasil; Calta, Lauschmann, Mach, Mikšíková, Smetana, Thurzová, Tůma, Wagnerová; náhradníci: Ivanovová, Trojan, Dus. Poděkování br. Jakuba Šilara za nápomoc správní komisi všem členům sboru. Kurátorkou Mikšíková, místokurátorkou Wagnerová. Předseda hosp. komise Trojan. Zapisovatel Thurzová. Předs. staršovstva br. f. Nekvasil.1.6.2005: za přítomnosti seniorky Mamulové a sen. kurátora Krause. Slib staršovstva 5.6.2005 s kázáním ses. Mamulové. Z podnětu seniorky krátké zhodnocení situace ve sboru; konstatováno postupné zklidnění, přínos správní komise v zajištění chodu sboru. práce s dětmi Wagnerová; Mach kontaktní osoba pro zajištění styku s mládeží, která se nyní schází po rodinách; Březinová a Tůma odpovědni za pastorační činnost.15.6.2005: br. Smetana je ochoten zapojit se do pastorační činnosti. Pověřena komise Mikšíková-Smetana (vedoucí)-Tůma vyhledáváním kazatele pro libeňský sbor. Br. Nekvasil je ochoten v případě potřeby prodloužit své působení v našem sboru. s. Mikšíková navrhuje obnovit na podzim rodinné neděle a znovu začít vydávat sborový časopis LiLiE; s. Březinová je ochotna se na jeho obsahu podílet. Br. Tůma podporuje obnovení LiLiE a je ochoten časopis sestavovat; Tůma pověřen koordinováním prací související s vydáváním LiLiE.14.9.2005: nové herní prvky podle direktiv EU jsou již osazeny. Z důvodu špatného stavu suterénu se organizování rodinných nedělí odkládá. Oprava stolu Páně je v závěrečné fázi, příští týden bude přivezen zpět.5.10.2005: br. f. Nekvasil nabídl, že s manželkou připraví s dětmi vánoční pásmo. Br. Mach konstatoval, že skupina bývalé libeňské mládeže se zřejmě bude trvale scházet mimo sbor, termín schůzek již není oznamován ve sborových ohláškách. Br. Smetana informoval, že možnost spolupráce s FS Horní Počernice při umisťování manželského kazatelského páru odpadá, protože tamní staršovstvo má již vybrané kandidáty; navrženo pozvat ke kázání a prezentaci na rodinných nedělích postupně 6 kazatelů a br. Smetana doporučuje jako prvního pozvat br. Romana Mazura. Staršovstvo pověřuje s. Thurzovou, aby po domluvě se s. kurátorkou předávala br. Martinu Caltovi informace, které budou přidány na webové stránky libeňského sboru a požádala o stažení starých materiálů (týkajících se odchodu br. Hříbka). Otázka důvěrnosti a mlčenlivosti ve vztahu k jednání staršovstva: br. Smetana konstatoval, že v CZŘ nenašel článek, který by řešil otázku důvěrnosti a mlčenlivosti ve vztahu k jednání staršovstva, vychází z článku, který se zabývá zasedáním synodu: Schůze staršovstva jsou neveřejné, ale to neznamená, že usnesení jsou neveřejná; neveřejné by mělo zůstat všechno o způsobu projednávání, rozhodování a hlasování – rozhovor, jak se záležitosti rozhodují je věc důvěrná; naopak sbor by měl mít informace a být seznamován s výsledkem jednání staršovstva. Oceněno současné vedení zápisů ze staršovstva.2.11.2005: na webstránkách Sboru je každodenní upozornění na svátky z civilního kalendáře, což je pro evangelíky cizí tradice; rozhodnuto dát tam upozornění na svátky významných církevních osobností. Zprávy ze synodu: význam malých skupinek při budování křesťanského sboru; hlavní úkol církve = oslava Božího jména uprostřed společenství a vydávání svědectví o JK.7.12.2005: po rezignaci br. Macha bude povolán 1. náhradník br. Dus. Staršovstvo přijalo rozhodnutí obnovit po Novém roce nedělní posezení při kávě a čaji po bohoslužbách.4.1.2006: br. Dus zopakoval, že kandidoval jen jako náhradník, s. Ivanovová z rodinných důvodů nemůže plně vykonávat fci staršího ´povolána za řádného člena s. Březinová. V rozpravě o br. Mazurovi, kterou navrhl br. Smetana, kladné hodnocení kázání i vystoupení na rodinné neděli; část se domnívá, že dobré pozvat ke kázání ještě br. jakuba Dvořáka, který sám projevil zájem. Usnesení vybavit kazatelni lampičkou.1.2.2006: vyhledání kazatele: br. Mazur má zájem; br. Dvořák 3 až 5 let se nebude moci přestěhovat; br. Ogola nemá zájem kandidovat. Br. Rejchrt projevil zájem kandidovat na f. sboru. staršovstvo se usneslo prodloužit Povolávací listinu br. f. Nekvasilovi do data nástupu nového kazatele.22.2.2006: mimořádná s br. Rejchertem. br. Rejchert by kandidoval na místo f. libeňského sboru pouze, kdyby nekandidoval br. Mazur a fci f. chce vykonávat jen do dosažení penzijního věku. Dědeček manželky br. Rejcherta br. Slabý, presbyter od Klimenta, byl spoluzakladatelem libeňského sboru.LiLiE jedna z forem misie1.3.2006: mimořádná s br. Mazurem. Všech 11 hlasujících v tajné volbě odevzdalo lístky s ANO.

 

V souvislosti se snahou zapojit mládež a děti co nejvíce do sborového života vznikla tradice štědrovečerních odpoledních bohoslužeb s vánoční hrou, nastudovanou mládeží a dětmi z Nedělní školy. Záměrem těchto slavností, které jsou neobyčejně živé a milé a kterých se o Štědrém dnu zúčastňuje značná část sboru, je propojení dvou nejmladších generačních skupin, které se tak učí společně pracovat a současně si uvědomovat, že jsou všichni nedílnou součástí sboru.


(Z besídky dětí a mládeže o Štědrém dnu v roce 1997)

Práce s dětmi pokračuje podle tradice v Nedělní škole. Děti jsou spolu s rodiči přítomny první části bohoslužeb, kde je před odchodem do skupinek bratr farář zainteresuje na daném biblickém tématu. Názorný způsob a vynalézavost, s jakou to činí, zaujme vždy i dospělé účastníky bohoslužeb. Dětí se pak ujmou jejich učitelky a učitelé a odvedou je z kaple do jiných sborových prostor, kde se jim věnují. V posledních pěti letech učily v Nedělní škole sestry Ester Andriantsarazová, Štěpánka Kovářová, Eva Mikšíková, MUDr. Martina Stehlíková a Irena Wagnerová a dále bratři Pavel Duchan, Jan a Štěpán Rücklovi a Pavel Tůma.

Na začátku prázdnin odjíždí bratr farář Stehlík s dětmi pravidelně na tábor v přírodě, kde se děti podvědomě učí prvním krokům praktické víry. Poslední dětský tábor (1999) se např. jmenoval „Kde je cesta k obydlí světla?“ (Jb 38,19). Den po dni děti poznávaly překrásný dar stvoření a učily se být za něj Bohu vděčny.

Děti a mládež jsou budoucností libeňského sboru, proto o nich píšeme na prvém místě. Těžištěm sborového života jsou ovšem bohoslužby o nedělích a svátcích, s modlitbami, čtením Písma svatého, kázáním, zpěvy, vysluhováním svaté večeře Páně, křty a se vším ostatním, na čem se podílí celé sborové společenství.

Duchovně, theologicky a pastoračně pokračuje bratr farář Stehlík v tradicích sboru. Ve svých prvních kázáních kladl důraz na potěšování, povzbuzování a zklidnění s důrazem na nosnost evangelické tradice. Jak se situace ve sboru uklidňovala, začal převažovat trend otevírat sboru nová, aktuální témata ve světle biblické zvěsti: ekologické uvědomění, sociální odpovědnost, otevřenost vůči menšinám, odpovědnost za naše okolí apod. Hledání nových homiletických forem se někdy ve sboru setkávalo s rozpaky.

Starší generace sboru se během týdne vzdělávají na biblických hodinách, které převážně vede bratr farář Stehlík, v Libni v klubovně sboru a v Hloubětíně v domácnosti manželů Kovářových. Biblické výklady zahájil knihou Geneze, pak vykládal epištolu Galatským a v posledním období Ježíšova podobenství uvedená v Matoušově evangeliu, podle knížky Jiřího Mrázka „O kozlech, ovcích a lidech“. Průměrná účast na obou místech je 8 – 10 členů sboru.

V čakovické kazatelské stanici pokračovaly biblické hodiny, o jejichž program se stará bratr Pavel Tůma. Mají ekumenický charakter a účastníci patří ke čtyřem církvím: evangelické, bratrské, římskokatolické a husitské. Kazatelé se zde střídají.

Skutečnou oporou sborového života v Libni jsou pondělní besedy Kruhu starší generace, které již 13 let vedou manželé Františka a Rostislav Kunertovi. Na těchto besedách je doslova rodinné prostředí. Programy jsou biblické nebo z různé křesťanské tematiky, v poslední době to byly především výklady evangelia Janova podle knihy německého theologa Wernera de Boora, témata z apoštolského vyznání víry a výklady Ježíšova kázání na hoře. Na programech besed se podílel také bratr farář Stehlík a některé sestry – účastnice besed. Besedy Kruhu starší generace se konají pravidelně každé pondělí odpoledne od 14.30 do 16.30 hod., kromě letních prázdnin. Účastníci besed jsou ve vzájemném kontaktu i mimo sbor.

Pojítkem mezi všemi generacemi sboru je sborový časopis „LiLiE“ – Libeňské Listy Evangelické, které rediguje a převážně i sám naplňuje bratr farář Stehlík již od podzimu roku 1994. Nicméně v něm bývají i články jiných bratří a sester. Korektury textů provádí sestra Drahomíra Frantíková. Časopis vychází čtvrtletně, v současné době nákladem 370 výtisků. Na jeho grafické úpravě a přípravě k rozeslání se podílí řada dalších lidí.

Dne 6. dubna 1997 skončilo šestileté funkční období staršovstva libeňského sboru, které započalo svou činnost dne 7. 4. 1991 v počtu 18 presbyterů a 9 náhradníků. Postupně se stav staršovstva snižoval a funkční období končilo za stavu 14 presbyterů. Na sborovém shromáždění bylo zvoleno nové staršovstvo v počtu 12 presbyterů a 6 náhradníků. Kurátorkou byla zvolena opět sestra ing. Věra Kovářová. Kromě sestry kurátorky jsou nyní presbytery bratr ing. Ladislav Janeček (místokurátor), bratr Andriantsarazo Fahaleovana (Fafa), bratr Mírumil Calta, bratr MUDr. Ivan Helfert, CSc., bratr Rostislav Kunert, bratr RNDr. Zdeněk Lauschmann, sestra Mgr. Eva Mikšíková, sestra Dana Rücklová, bratr Pavel Tůma, bratr MUDr. Pavel Urválek a sestra Irena Wagnerová.

Náhradníky byli zvoleni: bratr ing. Fedor Thurzo, sestra Karla Trojanová, sestra Anneliese Březinová, bratr Jaroslav Šturc, sestra Kateřina Čapková a sestra PhDr. Naděje Kubíčková. Bratr Jaroslav Hrouda, presbyter od roku 1968, sestra Vlasta Aplová a bratr Ladislav Pospíšil, presbyteři od roku 1975, kteří dlouhou řadu let nesli tíhu sborových záležitostí, již pro svůj vyšší věk nekandidovali.