Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Posila

 

Emeritní farář Jaroslav Adámek

(* 20. 8. 1910 –  + 24. 5. 1986)

Počátkem roku 1983 přicházejí do sboru již jako důchodci manželé Adámkovi. Emeritní farář Jaroslav Adámek prožil v minulosti hluboké osobní obrácení, které proměnilo celý jeho život. Původně podnikatel, věnoval všechna svá obdarování službě v církvi. Ještě v důchodu sloužil jako farář deset let v evangelickém sboru v Šonově. Ani ve svém stáří v libeňském sboru nezahálel a pomáhal ve sborové práci. Spolu se svou manželkou Jaroslavou organizoval práci mezi starší generací sboru, které věnoval i soustředěnou pastorační službu. Pod vedením manželů Adámkových a po roce 1985 manželů Kunertových se rozvíjí práce na pondělních biblických besedách Kruhu starší generace. Účast na nedělních bohoslužbách se zvýšila na průměrný počet 100, ve sboru se pravidelně schází početné sdružení mládeže, vzrůstá finanční obětavost členů sboru. Rozvíjela se také činnost libeňské pobočky Kostnické jednoty, která uspořádala mnoho zajímavých přednášek a zájezdů, které do svého vysokého věku organizoval Boh. Klouda..

Ze zájezdu MO Kostnické jednoty do Ochranova v květnu 1985.

V zájmu bratrské spolupráce byla kaple i sborové místnosti propůjčovány ke shromážděním bývalému holešovickému sboru ČCE (nyní Křesťanské společenství Praha) a sboru Církve adventistické sedmého dne.

Br. farář Pavel Smetana v Kostnických listech na manžele Adámkovi vzpomíná: Ve sborovém domě v Libni se uvolnil jednopokojový byt, který si Adámkovi nechali opravit a kam se nastěhovali do blízkosti rodiny své dcery Zdeňky. Zde prožili závěrečná 4 léta. Ani tehdy nesložil bratr Adámek ruce v klín. Ve sboru založil Kruh důchodců, který vedl až do konce svého života. Pomáhal všude, kde bylo třeba. Rozvážel a roznášel sborové dopisy, navštěvoval nemocné a opuštěné. Azůstal mu ještě čas na vnoučata. Pak ho zasáhla rána nejtěžší. Dva měsíce před dovršením společných padesáti let zemřela sestra Adámková. A o půl roku později ji následoval její manžel. O několik dní dříve vyjádřil svou radostnou naději: „ Už mne v tomto světě nic nedrží, Těším se na nový domov, který mi připravil Pán Ježíš v nebesích.“ Zemřel tiše, v noci. Zemřel? Odešel ke svému Pánu, který si ho zamiloval a kterému až do konce sloužil.