Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Tříbarevný stropní pruh

Tříbarevný motiv na stropě kaple nese dvojí význam

Za prvé symbolizuje tři křesťanské poklady

 • víru
 • naději
 • lásku

 • Víru symbolizuje pruh modré barvy, barvy nebes.
 • Pruh naděje je zelený. Co je ve světě přirozeně zelené, to roste a má budoucnost.
 • Červený je pruh lásky. Odkazuje ke krvi a oběti, kterou láska přináší pro své milované.

Tři pruhy také napovídají, jak se ony poklady víry mají projevit v každodenním životě věřících křesťanů.

 • v přijetí křtu
 • v duchovním životě
 • ve službě druhým
 • Modrý pruh křtu má barvu vody, která smývá hříchy.
 • Zeleně roste a prohlubuje se duchovní život jednotlivých křesťanů.
 • Červenou barvu má obětavá služba, která dokáže prolít pot i krev pro druhé.

Libeňský kříž

 • Dřevěný kříž odkazuje na Ježíše Krista. Tento kříž lze rozložit, jednotlivé části mají následující symboliku:
 • Vertikální břevno znázorňuje Boží sklonění a vtělení v příběhu Ježíše Krista. Bůh má o svět a člověka velký zájem, nejsou mu lhostejní.
 • Horizontální břevno je horizontálou lásky. Ježíš jako Boží Vyvolený měl rád všechny kolem sebe. Přijímal je, uzdravoval, odpouštěl. Přibližoval a vnášel tak do světa Boží království.

 • Stylizovaný otvor připomíná Kristovo zrození i smrt. Zrození v jeskynní stáji i jeskynní hrob, který byl zavalen kamenem.
 • Boží láskou a mnohým hříšným lidským odporem proti ní byl Ježíš přiveden až na kříž, který vznikne složením obou břeven. A také do hrobu, který se za Ježíšem zavřel s rachotem přivalovaného kamene.
 • Tím to ale neskončilo. Kámen (symbolicky znázorněn dřevěným kolečkem) byl o velikonoční neděli Boží mocí odvalen, Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

Sborové logo

Veškeré prvky se se spojují ve sborovém logu.

Jeho symboliku už znáte.

 • význam tří barev loga
 • libeňský kříž
 • příslušnost k ČCE