Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

  • S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i života v něm, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni.
  • S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, jedinečné Boží ztělesnění v lidských dějinách…
  • Rovněž sdílíme víru v aktuální Boží působení prostřednictvím Ducha svatého, a to v lidských srdcích i společenstvích.

Křesťanskou víru prožíváme v protestantském zabarvení, tedy nepříliš obřadně, s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, v otevřenosti otázkám a výzvám moderní doby.

Českobratrská církev evangelická je církví historicky navazující na českou a evropskou reformaci. Má necelých 80 000 členů v přibližně 250 farních sborech na území celé České republiky.

Náš libeňský sbor má v současnosti asi 400 členů.

Další informace o křesťanském životě v našem společenství naleznete v sekci Poslání.