Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Jakub Helebrant

první farář sboru

Jakub Helebrant (roz. Malý) se narodil v roce 1988 v Kladně. Dětství prožil v Libochovicích v severních Čechách. Pokřtěn byl u evangelíků v Třebenicích poté, co si jako sedmnáctiletý přečetl Bibli v rámci povinné četby na gymnáziu.

Vystudoval gymnázium v Lovosicích a poté Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Roční povinnou nástupní farářskou praxi absolvoval v našem sboru. Následně pracoval od listopadu 2014 do prosince 2021 jako pražský seniorátní farář se základnou u nás. Od ledna 2022 je farářem našeho sboru.

Širší české veřejnosti je znám jako jeden z členů farářského dua Pastoral Brothers, které se snaží přitažlivou formou šířit křesťanské poselství především na sociálních sítích.

Se svou manželkou Lucií a synem Adamem se přestěhovali v červenci 2022 do našeho sborového domu. Mezi jeho koníčky patří sledování filmů, četba a sport jakéhokoli druhu.

Kontakty

Roman Mazur

druhý farář sboru

Narodil se v roce 1974 v Českém Těšíně do běžné, tedy nekřesťanské české rodiny. Příklon ke křesťanské víře prožil až v časech dospívání pod vlivem aktivní skupiny českotěšínské evangelické mládeže.

Vystudoval matematické gymnázium v Bílovci, evangelickou Biblickou a misijní školu v Hradci Králové a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako jáhen a farář působil dříve v Ostravě (1996 – 2006), kde se věnoval nejvíce křesťanské práci s dětmi a s mládeží.

Libeňským evangelickým farářem je od roku 2006. V letech 2009 - 2021 působil souběžně jako senior Pražského seniorátu (= církevního kraje) Českobratrské církve evangelické. Pro období 2021 - 2027 byl následně zvolen do synodní rady, což jest šestičlenné vedení církve. Tato práce mu zabírá přibližně polovinu pracovního úvazku. Druhou polovinu nadále věnuje práci v našem sboru, od ledna 2022 na pozici druhého faráře.

Má ženu Aničku a tři děti: Janu, Davida a Magdalénu. Mezi jeho koníčky patří sport (především cyklistika, futsal a běhání), hra na kytaru a počítačové a stolní hry.

Kontakty

Staršovstvo

libeňského evangelického sboru

Kolektivní volené vedení našeho evangelického sboru. Aktuálně ho tvoří Erica Andriantsarazo, Vilém Faltýnek, Miroslava Hodáňová, Jakub Klečka, Andrzej Kotula, Lukáš Kuboň, Melánie Kukelková, Zdeněk Lauschmann, Jan Matějka, Silvie Rosenová, Blanka Vlčková a Kateřina Vondrová.

Členy staršovstva jsou rovněž oba faráři Jakub Helebrant a Roman Mazur.

Stálým hostem s poradním hlasem je vedoucí kanceláře Anna Mazurová.

Staršovstvo ze svého středu zvolilo kurátorku Silvii Rosenovou a místokurátora Jana Matějku.

Silvie Rosenová

kurátorka

Společně s prvním farářem vede a zastupuje sbor od dubna 2017 kurátorka Silvie Rosenová.

Narodila se v roce 1978 v Praze. V dětství nepravidelně chodila s rodiči a se sestrou do libeňského evangelického sboru v době, kdy zde byl farářem Pavel Smetana.

Aktivněji se začala zapojovat do sborového života prostřednictvím setkávání mládeže, jejíž „nový“ vznik inicioval další farář Ondřej Stehlík.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou se zaměřením na mezinárodní politiku. Zde se potkala se svým manželem, se kterým nyní vychovávají tři děti: Vojtu, Julii a Alžbětu.

V současnosti pracuje jako dula – doprovází ženy k porodu jako nezdravotní personál.

Za kurátorku našeho společenství, která spoluvede a spoluzastupuje sbor navenek, byla zvolena na období 2017 - 2023.

Kontakty

Anna Mazurová

vedoucí kanceláře

Jan Matějka

místokurátor

.