Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Zajásejte Bohu, naší síle!

Žalm 81,2 Z

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.

2.Korintským 6,4.10

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.