Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě
Farář: telefon: 777 823 540

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?"

Izaiáš 45,9

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2.Korintským 5,17

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.