Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou.

Žalm 98,2 K

Barnabáš a Pavel po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak národům otevřel dveře víry.

Skutky 14,27

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.