Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti! Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není.

Izaiáš 46,12-13

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Římanům 10,10

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.