Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Hospodin mi řekl: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova."

Jeremiáš 1,9

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost.

Lukáš 21,14-15

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.