Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí!

Sofoniáš 3,7

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude domem modlitby."

Lukáš 19,45-46

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.