Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro.

Jeremiáš 32,40

Neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává.

Římanům 9,16 K

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.