Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty!

5.Mojžíšova 3,24

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky!

Římanům 11,36

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.