Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku.

Izaiáš 53,7

Když Kristu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě.

1.Petrova 2,23

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.