Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Hesla Jednoty Bratrské

Dnešní heslo:

Zplésalo srdce mé v Hospodinu.

1.Samuelova 2,1 K

Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; a když v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte, budete zato jásat v nevýslovné a zářivé radosti.

1.Petrova 1,8 P

Hesla Jednoty bratrské jsou biblické verše vylosované pro každý den v prostředí Jednoty bratrské, jedné z protestantských denominací, které se s oblibou užívají i v naší církvi.