Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Svatba

Evangeličtí faráři mohou oddat i nečleny církve.

Podmínkou je, aby snoubenci…

…byli ochotni se sejít k několika přípravným schůzkám, kde se hovoří nejen o organizaci obřadu, ale i o křesťanském pojetí manželství

…vyjádřili upřímnou touhu po Božím požehnání

…akceptovali typické prvky evangelického svatebního obřadu jako např. biblické kázání nebo modlitby

Organizační podmínkou je, aby některý z našich farářů mohl v daném čase přípravu i obřad vykonat.

Prvním krokem pro zájemce je ověřit termínové možnosti našich farářů. (Kontakt)

Pohřeb

Evangeličtí faráři mohou vést pohřeb nebo smuteční rozloučení i u zemřelých, kteří nebyli členy církve.

Podmínkou je, aby pozůstalí byli ochotni osobně se sejít s farářem na přípravné schůzce a aby akceptovali typické prvky evangelického pohřbu jako např. biblické kázání nebo modlitby.

V naší kapli (kapacita 100 míst) lze vykonat rozloučení s urnou (doporučujeme) i s rakví. Chcete-li vykonat pohřeb v obřadní síni hřbitova, velmi doporučujeme kontaktovat faráře ještě před jednáním s pohřební službou a pro rozloučení objednat alespoň čtyřicetiminutový časový blok.

Prvním krokem pro zájemce je ověřit termínové možnosti našich farářů. (Kontakt)