Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Zkrácenou verzi článku libeňského faráře Romana Mazura „Nové české biblické překlady“ otiskl rovněž Evangelický časopis Český bratr (11/2009). Zde doplňujeme reakci Jiřího Hoblíka (12/2009) s názvem „Překládání je vykládání“.

PŘEKLÁDÁNÍ JE VYKLÁDÁNÍ

Na libeňských sborových internetových stránkách a také prostřednictvím Českého bratra farář Roman Mazur představil své dobré povšimnutí na základě jedné teologické konference, že v současnosti vedle sebe vychází několik biblických překladů do češtiny.

Nemíním toto povšimnutí podlamovat, ale musím alespoň upozornit na některá nedorozumění, která jsou ve zmiňovaném nástinu přítomna. Nakonec s touto reakcí přicházím hlavně kvůli tomu, co bude řečeno v závěru.

Především ze čtveřice překladů, které mají údajně v rozmezí let 2009–10 vyjít, je nutné vyjmout Český katolický překlad, který nebude ucelen letos ani příští rok a ani v letech nejbližších. Tomuto nedorozumění je snadné se vyhnout dotázáním přímo u zdroje, protože překladatelé jsou ochotní lidé.

Jinak se Mazurův příspěvek snaží vystihnout základní charakter jednotlivých překladů, což ovšem záhadně schází u Jeruzalémské bible. U Českého studijního překladu bych se rád zase dozvěděl, jak se programová konkordantnost snáší s „věrností“, o kterou usiluje tak jak tak každý překladatel. Ale soulad těchto zčásti konkurenčních principů představuje těžkou otázku. Na okraj bych doplnil, že křížové odkazy ve vydáních Bible (s aktuální výjimkou Bible 21) neslouží zájmům odborným (na to bývají příliš střídmé), nýbrž čtenářským. V pohledu na porovnání jednotlivých překladů se mi též zdá, že autor přehledu překladů podceňuje skutečnost, že ČEP je dílo ekumenické, programově i fakticky, zatímco čtveřice nových překladů stojí na konfesijních základech. Nicméně je otázka do budoucna, nakolik dokážou půdorys těchto základů přesáhnout.

S některými hodnoceními bych byl opatrnější. Překlad Bible není jen převod z jazyka do jazyka, ale je to nesmírně složitý a mnohovrstevný interpretační proces, který se neobejde bez blízkého kontaktu se světovou biblistikou. Proto není proč odsuzovat Jeruzalémskou bibli, protože formát tohoto překladu není v Česku představitelný. Přináší to, co ostatní překlady nemají.

A vzhledem k témuž lze těžko srovnávat Bibli 21 a ČEP. Bezesporu je ČEP plný slabin, ale je na něm i patrný účinek velké odborné kapacity a způsob práce dnes těžko u nás představitelný, což u Bible 21 prostě musí scházet. Ostatně druhý jmenovaný překlad si dovoluji (na základě jednotlivých sond) pokládat za nejslabší ze všech pojednávaných, ba za tragicky slabý. To je jeden z důvodů, proč si také myslím, že alespoň u evangelíků se nestane náhradou za ČEP. A proč ČEP odstavovat právě jako zastaralý? To bychom mohli odstavit celou Bibli, která je přibližně stokrát (a zčásti ještě víckrát) starší. A co když je to jinak? Co když třeba Kralická bible není zastaralá, nýbrž my jí hůř umíme rozumět?

Jinak přimlouvat se za porovnávání překladů není dávno ničím překvapivým, s tím se setkávám už po desetiletí. Vlastní smysl toho bych spatřoval ve snaze najít co nejlepší český výraz pro originální znění, ne v jeho nahrazování. Zejména o Starém zákoně platí, že je příliš rozsáhlou, komplikovanou a přitom nanejvýš subtilní velestavbou, takže jej překlad nikdy nedostihne. A dnešní znalosti a diskuse o Starém zákoně jednotlivec, i kdyby byl sebegeniálnějším odborníkem, neobsáhne ani zdaleka.

Přesto existují jiné dobré možnosti. Především neustálé překládání a vykládání, jdoucí ruku v ruce za vzájemné podpory i usměrňování. Nevěřím, že by se v ČCE k tomu síly už nikdy nenašly. V práci s biblickým textem proto vidím i smysl všech uvedených překladů a možnost i pro Bibli 21 udělat v jakési nové verzi rázný krok kupředu. A místo pouhého čekání na nějaké příště je možné si na půdě evangelických sborů dovolit alespoň minimum spočívající v souhledu originálního a českého překladu. Hebrejština a řečtina patří přeci k teologické klasifikaci a tato klasifikace je zase od toho, aby s co největší poctivostí lidem přibližovala slova Písem na cestě za Slovem.