Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Pane,

přijď již a rozjasni mou noc.

Toužím po tobě, jako touží umírající.

Pověz mé duši, že se jí nestane nic, jen to, co ty dopustíš – a že nic, co dopustíš ty, není beznadějné.

Ježíši, Synu Boží, který jsi stál mlčky před těmi, kdo tě soudili, zadrž můj jazyk, dokud neuvážím co a jak mluvit.

Ukaž mi cestu a dej mi ochotu po ní jít.

Opovážlivé je váhat a nebezpečné jít dál.

Splň tedy mou touhu a ukaž mi cestu.

Přicházím k tobě, jako raněný k lékaři.

Pane, dej mému srdci klid!