Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Pane Ježíši,

přikázal jsi nám: Milujte své nepřátele a modlete se za své pronásledovatele – a ještě na kříži jsi nám dal příklad takové modlitby.

Dej nám, prosíme tě pokorně, sílu k tomu, abychom odolali záplavě nenávisti. Bez tvé pomoci si nemůžeme udržet své srdce čisté od hněvu proti nepřátelům a od touhy po pomstě.

A jen na tvé slovo a ve vědomí, že pomsta patří jedině Bohu, se pokoušíme soustředit k modlitbě za ty, kdo nám a našemu národu ublížili. Víme, Pane, že jsou toliko nástrojem tvého neproniknutelného plánu, a že jen z tvého dopuštění se stalo, co se stalo.

Pohni národy, aby znovu toužily po životě pokojném a po spolupráci. Rozptyl ty, kdo chtějí a kdo připravují války a posmívají se slovům tvých proroků, že přijde čas a budou zkuty meče v pluhy a oštěpy v srpy.

A nám dej víru, která neláme hůl nad nikým, a lásku, která nekřičí zlobu proti odpůrci, lásku, která nikdy nepřestává.

Prosíme tě tak ve tvém svatém jménu.

Amen.

Autorem modlitby je Jaroslav Šimsa, narozený v roce 1900.

Evangelický organizátor prvorepublikového křesťanského hnutí v Akademické YMCE,

spoluzakladatel demokratického protinacistického odboje, 1940 – 1945 vězněn nacisty.

Zemřel 8. 2. 1945 v Dachau, kde se při ošetřování židovského chlapce nakazil skvrnitým tyfem.