Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Otče náš,

který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.

Amen.

Modlitba společná všem křesťanům, kterou naučil Ježíš své učedníky. Proto se ji společně modlíme při každých bohoslužbách.