Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného, Pána našeho,

jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben,

sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou, společenství svatých,

odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Amen.

 

Křesťanské vyznání víry, nazývané také Credo (z lat. Věřím), které spojuje křesťany všech míst i časů. Proto je častou součástí našich bohoslužeb.