Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Doporučujeme Vaší pozornosti tři knihy teologa a religionisty Pavla Hoška.

Pavel Hošek:

Evangelium podle J. Foglara

Kniha Evangelium podle Jaroslava Foglara nahlíží na „fenomén Foglar“, který ovlivnil několik generací, z náboženské perspektivy.

Dílo známého spisovatele je podle autora spojeno s jeho různorodým působením na mladou generaci.

Hošek se zajímá o spirituální vlivy, které se projevují ve Foglarových knihách a hlavně o působení Foglarova díla mezi čtenáři.

Autor se věnuje rovněž Foglarovu dílu ve světle teorie pohádkových příběhů J. R. R. Tolkiena a ve srovnání s pojetím proměňujících účinků četby C. S. Lewise.

Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury v roce 2017.

Pavel Hošek:

A bohové se vracejí

Titul A bohové se vracejí se zabývá proměnou náboženství v postmoderním světě.

Vrací se k době, kdy náboženství sláblo a věnuje se jeho návratu v nedaleké minulosti a v současné době.

Věnuje se roli náboženství v tradiční společnosti, zesvětštění západní kultury od začátku novověku, návratu náboženství do veřejného prostoru v různých formách, podobám postmoderní náboženskosti, specifické situací v české společnosti a možnostem, které se v současnosti otevírají pro církev.

Knihu vydalo nakladatelství Mlýn v roce 2012.

Pavel Hošek:

Islám jako výzva pro křesťany

Vztahu křesťanů k islámu je věnována kniha Islám jako výzva pro křesťany.

Autor se v ní mj. věnuje pohledu do historie křesťansko-muslimských vztahů či různým způsobům vnímání islámu v křesťanství.

Snaží se nabídnout nejednostranný pohled na problematiku současného islámu.

Na otázku, co je to pravý islám, nelze podle něj nyní dát odpověď.

Úkol křesťanů ve vztahu k vyznavačům islámu spatřuje v napodobování Ježíšova jednání.

Principem tohoto vztahu má být aplikace zlatého pravidla („Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“).

Knihu vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2016.