Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Harold S. Kuschner: Aby měl život smysl

V druhé půlce roku 2017 vyšla kniha Harolda S. Kushnera Aby měl život smysl.

Autor je americký rabín, v Čechách je již známý z předcházejícího díla Když se zlé věci stávají dobrým lidem.

V knize se velmi svěžím a čtivým způsobem zabývá tématem jak žít život tak, aby měl smysl, aby byly jeho plody k užitku. Rozebírá tak téma, které se dotýká v podstatě každého čtenáře, pro lepší pochopení různých životních situací užívá příklady ze života lidí kolem sebe, ale také příběhy z Bible a světové literatury. Jakousi spojující nití je příběh Jákoba.

Autor vše rozdělil do 8 kapitol, které představují jednotlivé důrazy a pohledy na lidský život:

  • Dva boží hlasy: inspirované mateřskou a otcovskou láskou Ericha Fromma, tedy potřeba nepodmíněné lásky matky i otcovského uznání našich činů – jsi dobrý, zasloužíš si mou lásku
  • Jak vítězit prohrou: Jákobův životní příběh boje sama se sebou
  • Jakým člověkem chcete být: otázky lidí na pochopení světa kolem nich a chování lidí, které by šlo charakterizovat dotazem: „Proč dobří lidé dělají zlé věci?“
  • Divoká spravedlnost – svůdná rozkoš zadostiučinění: zdůrazňuje důležitost toho, aby o vině rozhodoval kdokoli kromě oběti a o odpuštění naopak pouze oběť a nikdo jiný, zároveň je zde velmi srozumitelně popsán význam restorativní justice
  • Šalom – hledání integrity: podstatou kapitoly je rozhodnutí jednotlivce, který hledá nejlepší řešení pro společnost, nikoli nejlepší řešení pro sebe
  • Rodina a přátelé – jsme tím, koho milujeme: láska je víc než reprodukce nebo sexuální uspokojení, jde o nejdostupnější způsob, jak být důležitý v životě druhého člověka – vychází vstříc potřebě „být pro někoho někdo“
  • Nejlepší herec ve vedlejší roli: kapitola v podstatě diakonická – o významu lidí, kolem kterých se vše netočí, ale jsou těmi, kdo vytváří a posouvají děj kupředu – lékem na pocit bezvýznamnosti je najít někoho, kdo potřebuje naší pomoc a jít za ním
  • Proč jsme pro svět důležití: život dobrého člověka má smysl i když není mediální hvězdou – každý, kdo poctivě odvádí svou každodenní práci, každý, kdo si nehledí jen svého a pomáhá sousedovi, každý, kdo rozesměje dítě, mění svět k lepšímu

Knihu vydalo nakladatelství Portál v roce 2017.