Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Žalm Davidův

1  Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

2  Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

3  naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

4  I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

5  Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.