Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Otče náš, který jsi v nebesích
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva, na věky.
Amen.

(modlitba, kterou podle Matoušova a Lukášova evangelia Ježíš naučil své následovníky)