Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Dvojí přikázání lásky

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, smluvili se

a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:

„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“

On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

To je největší a první přikázání.

Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘

Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

(podle 22. kapitoly Matoušova evangelia)