Najdete nás: U Pošty 1098/6, Praha 8
ukázat na mapě

Je těžké žít pozemský život s čistým štítem

Během vojenské služby jsem při nočních službách přečetl Bibli

Pocházím z ateistické rodiny. Na střední jsem chodíval poslouchat chrámovou hudbu, v prvním zaměstnání naslouchal mému vedoucímu – praktikujícímu katolíkovi. Během vojenské služby jsem při nočních službách přečetl Bibli.

V devadesátých letech jsem o víře a náboženství hodně přemýšlel, ovšem velmi lákavá byla také nabídka „ezoterických nauk“, tolik rozšířená v oné době… také jsem podlehl touze po úspěchu. S kolegy jsme založili firmu a pustili se do víru „podnikání“.

Věnoval jsem život firmě, s firmou jsem se vlastně „oženil“

Firmě se dařilo, zažíval jsem úspěchy, subjektivní vysoké sebevědomí. A potom přišly důsledky. Po devíti letech se mi rozpadlo první manželství. Odcizili jsme se. Věnoval jsem život firmě, s firmou jsem se vlastně „oženil“. Vydělané peníze dostali hlavně manželčini rodiče. Po rozpadu manželství mi nezbylo nic.

Bylo to těžké období života, ze kterého jsem se vzpamatovával mnoho let. Hledal jsem oporu v životě a nenacházel, bál se založit nový vztah, vyhledával samotu, sahal k alkoholu… Postupně jsem se rozpomínal na své zkušenosti s Písmem, začal hledat cestu v křesťanské literatuře a Bibli.

Kolega mě přivedl do silně charismatického společenství, kam jsem docházel dva roky. Ale církev měla občas rysy sekty. Část členů se snažila přesvědčit ostatní o svých schopnostech daných apoštolům, ovšem výsledky byly nevěrohodné…

Proto jsem je před lety opustil a postupně vyhledal ČCE. Ta je mi bližší pro svou tradici, jednoduchou liturgii, důraz na Písmo. V jejích řadách je řada autorů velmi pěkné biblické literatury. Srovnal jsem si osobní život, založil nové manželství s věřící ženou již církevním sňatkem.

Moje chyby z minulosti mne stále pronásledují

Když se ohlížím zpět, vidím cestu plnou chyb. Ovšem kdyby k chybám nedošlo, asi bych se pohyboval v dnešní konzumní společnosti a podléhal současným trendům, touze po výkonu, úspěchu, mít, vlastnit, užít za každou cenu …

Moje chyby z minulosti mne stále pronásledují. Když mám připomínky k někomu blízkému, k jeho konzumnímu životu, dluhům apod., okamžitě se mi připomíná:

„Jak Ty můžeš někoho napomínat, podívej se, co se ti v minulosti stalo“

Věřím, že Pán mi chyby mého minulého života odpustil

S vírou jsem prožil úplnou proměnu životních hodnot a v mnohém je můj život nyní jednodušší. Jednodušší v tom, že se snažím jít cestou křesťanství a vidím cíl. Ovšem, jak psáno výše, cesta k tomu byla těžká.

Nejsem bez chyb a často vzpomenu na dva citáty.

Jeden je z pohádky Anděl Páně, kde Bůh (v podobě Jiřího Bartošky) říká: Je těžké žít pozemský život s čistým štítem“.

Druhý citát je z písma, ze Žalmu 1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.